Vytlačiť túto stránku

Linka - 600 t/h

Materiál: serpentinit 
Dodaná technológia: násypka, primárny tiredič, čeľusťový drvič, kužeľový drvič, odrazový drvič MAG´Impact 2700, triediče suchého triedenia, pásové dopravníky

Dodávatelia: Magotteaux, DSP, RESTA, Jakos